A Pannónia Néptáncegyüttes mint a Gödöllői kistérség meghatározó tánccsoportja fontosnak tartja szűkebb környezetének néptánc hagyományainak alaposabb megismertetését. A Nemzeti Tehetség Program támogatásával megvalósult pályázati programunk több szempontot is figyelembe vettünk egyrészt a korcsoport kiválasztásában, hiszen a 8-14 éves korosztály talán a legfogékonyabb a néptánc, a magyar népi kultúra befogadására. Emellett erősíteni kívántuk az együttes utánpótlását a felsőbb korosztályok számára, valamint ösztönözni kívántuk a fiatalokat a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására, késztetni az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre. Nagy hangsúlyt fektettünk a néptánc mint mozgáskultúra személyiségfejlesztő hatására is.

A Pannónia Néptáncegyüttes céljai között mindig kiemelt fontossággal bírt a helyi hagyományok éltetése, ápolása, bemutatása. A 2016/2017-es tanévre célul tűztük ki a helyi szokások, táncok mellett a Gödöllő kistérség jelentősebb táncos településeinek néptánc hagyományával való megismerkedést. A projekt célcsoportja az együttes Berkenye csoportja volt, akik 2016 szeptemberétől jelentősen megnövekedett létszámmal (20 helyett 32 fővel) kezdték meg a felkészülést.

A program megvalósítását 3 nagyobb időpont, 3 helyszín és 3 cél köré rendeztük: minden év februárjában tartja az együttes egész estés, színházi körülmények között rendezett gálaműsorát, ahol minden csoportunk legfrissebb koreográfiáját mutatja be a budapesti Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban, főként a táncos gyerekek szüleinek. Másodikként az Örökség Gyermek Népművészeti Szövetség éves fesztiválját tartottuk fontosnak, ahol szakmai zsűri előtt mutathattuk be az elkészült isaszegi koreográfiát, mellyel kiemelt arany minősítést szereztünk. Harmadikként pedig a kistarcsai közönség ismerhette meg a kistarcsai és isaszegi táncokból készült koreográfiákat a Kistarcsai Napok elnevezésű rendezvény keretében.

A 2016 nyári előkészítő munkálatok után szeptemberben láttunk neki elsőként a bagi táncanyag (csárdás, friss, verbunk, karikázó) elsajátításának. Szeptember végén – október elején a táncok stílusos eltáncolásához külsős tánctanár segítségét vettük igénybe.

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat november 5-én a kukorica feldolgozásához kapcsolódóan tartott foglalkozást. Az itt tanult játékokból a kistarcsai koreográfiánkba is illesztettünk.

November és december folyamán folytatódott a bagi és a kistarcsai koreográfia készítése: a táncosok énekeket tanultak, folyamatokat sajátítottak el, a háttérben pedig készültek a viseletek és a díszlet. 2017 januárjában külsős tánctanár segítségével ismerkedtünk az isaszegi táncokkal, amiből szintén készült koreográfia a februári műsorra.

2017. február 11-én tartott gálaműsorunk már címében („Sej, rozmaring, rozmaring”) is a gödöllői kistérség, a Galga mente énekes-táncos hagyományát helyezte középpontba. A Berkenye csoport által bemutatott 3 koreográfia mellett a Pöttöm (óvodás) és a Barkóca (kisiskolás) csoportok is megmutatkoztak egy-egy, a térséghez tartozó táncanyaggal: a Pöttömök mogyoródi játékokat, a barkócások Galga menti táncokat adtak elő. A gálaműsorról a Régió Plusz Tv készített felvételt.

A gálaműsor után tovább folytatódott a munka: a szokásos próbaalkalmak kiegészítéseként áprilisban táborba utaztunk, mely a május 13-i, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület és a Közép-magyarországi Folklórszövetség által szervezett Gödöllői Majális elnevezésű rendezvényre jelentett felkészülést. Az isaszegi táncokból készült koreográfiát kiemelt arany minősítéssel értékelte a szakmai zsűri.

Ezután még két alkalommal mutattuk be az elkészült koreográfiákat: májusban Kistarcsán, júniusban pedig Galgahévízen szerepelt a Berkenye csoport.

A tanév végével a projekt is lezárult.

A Berkenye csoport 10-14 éves serdülőkből tevődik össze, akik már elsajátították az alapvető motívumokat, készségeket. Többen közülük szólótáncosi eredményekkel, a csoport pedig több szakmai elismeréssel rendelkezik (Battai Majális 2014, 2015 – arany minősítés, 2016 – kiemelt arany minősítés; Tóth Ferenc Koreográfia Verseny, 2016 – ezüst minősítés). Ezért is tartottuk fontosnak, hogy a kiválasztott 20 legtehetségesebb fiatal táncost megismertessük szűkebb környezetünk, a Gödöllői kistérség településeinek táncstílusaival. Bag, Isaszeg és Kistarcsa táncos-énekes hagyományit, szokásait tanítottuk. Isaszeg és Kistarcsa esetében különlegesség, hogy táncanyaguk magját a szlovák kisebbség kevésbé ismert táncai adják.

A három, egymáshoz sok tekintetben közelálló táncanyag elsajátítása a heti 2×1,5 órás táncpróbákon történt, valamint egy 3 napos néptánctábort is szerveztünk. A bagi és a kistarcsai táncanyagok alaplépéseit az együttesen belül tanító két képzett táncpedagógus tanította, a stílust korabeli adatközlők filmfelvételeiről sajátították el. Célunk volt a táncanyagok minél autentikusabb bemutatása, ezért 2 meghívott tánctanár segítette a munkánkat.

A program eredményeként 3 koreográfia készült el. Ezek felhasználásával egy 39 perces összefüggő Galga menti blokkot állítottunk színpadra 2017. február 11-én. Részei a következők voltak: 1. „Menjünk Istvánt köszönteni”, Kistarcsai táncok – Berkenye csoport; 2. „Ott az ördög!”, Galga menti táncok – Barkóca csoport; 3. „Ki jár erre?”, isaszegi táncok – Berkenye csoport; 4. Mogyoródi játékok – Pöttöm csoport; 5. „De szeretnék hajnalcsillag lenni”, Galga menti lakodalmas – Berkenye csoport. Célunk volt, hogy a színpadi megjelenés tükrözze a tájegység jellegzetességeit, így viseleteket készíttettünk, illetve kértünk kölcsön Kistarcsán olyan családoktól, ahol még élő a népviselet.

A program célcsoportját az együttes Berkenye csoportja és az abból kiválasztott 20 tehetséges fiatal lelkesen vett részt a próbákon, illetve a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényein. Úgy érezzük, messzemenően sikerült megvalósítanunk azt a célt, hogy szorosabb kötődés alakuljon ki a fiatalokban szűkebb környezetük iránt, de lehetőséget nyújtott a kistérségi néptáncok széles körű terjesztésére is (színpadi megjelenések, versenyek)

Emellett a 3 táncanyag elsajátítása, a táncokban megjelenő apró különbségek megfigyelése a fiatalok táncos készségeit, stílusérzékét, a megvalósuló tábor pedig a közösséget is fejlesztette.

A velük való kiemelt foglalkozás megerősítette elhatározásukat a néptánc folytatásához. Az ebben a korban szerzett ismeretek és tapasztalatok mélyen megalapozták a néptánc iránti elkötelezettségüket, amely a felnőttkori személyiségük fejlődésére nagy hatással lehet.

 

Facebook
LinkedIn